Celopolep-aut.cz dodavatelé http://www.celopolep-aut.cz/ Dodavatelé Celopolep-aut.cz cs office@freshservices.cz office@freshservices.cz http://www.celopolep-aut.cz/rss/firmy/ Celopolepy aut Praha http://www.celopolep-aut.cz/dodavatel/5/ <p> Společnost Autofolie Praha s.r.o.&nbsp;je největ&scaron;&iacute; společenstv&iacute; profesion&aacute;lů v&nbsp;oboru autofolie.</p> <p> Na&scaron;i profesion&aacute;lov&eacute; maj&iacute; za sebou stovky proveden&yacute;ch celopolepů, m&aacute;te tedy jistotu, že Va&scaron;e auto bude ve spr&aacute;vn&yacute;ch ruk&aacute;ch. Stovky na&scaron;ich vybran&yacute;ch referenc&iacute; najdete v kategorii fotogalerie.</p> <p> <img alt="Celopolepy aut Praha" src="/upload/image/celopolepy-aut.jpg" style="width: 400px; height: 136px; border-width: 0px; border-style: solid;" title="Celopolepy aut Praha" /></p> <h2> Celopolepy aut Praha</h2> <p> Na pobočce Praha 5 m&aacute;me prostory, kde prob&iacute;haj&iacute; celopolepy aut f&oacute;li&iacute; rychle, kvalitně a dle Va&scaron;eho požadavku. Najdete n&aacute;s v ulici Plzeňsk&aacute; 518/281, nedaleko Rozvadovsk&eacute; spojky, před zač&aacute;tkem d&aacute;lnice D5 směrem na Plzeň. T&eacute;ž bl&iacute;zko Leti&scaron;tě V&aacute;clava Havla a v&yacute;padovky na Karlovy Vary. N&aacute;kupn&iacute; centrum&nbsp;METROPOLE Zlič&iacute;n je od pobočky vzd&aacute;leno 2km.</p> <p> Nab&iacute;z&iacute;me celopolepy aut, kter&eacute; patř&iacute; mezi modern&iacute; způsob ochrany nov&eacute;ho laku či zakryt&iacute; laku po&scaron;kozen&eacute;ho. Celopolepy aut umožn&iacute; oproti celolaku či č&aacute;stečn&eacute;mu lakov&aacute;n&iacute; změnit celkov&yacute; vzhled vozu. A to mnohem levněji a rychleji.<br /> <br /> Proč celopolepy aut f&oacute;li&iacute;? Automobil může tak m&iacute;t jinou barvu nebo origin&aacute;ln&iacute; vzhled.</p> <p> V&yacute;hodou je, možnost v&yacute;běru ze &scaron;irok&eacute; palety v&iacute;ce jak 600 barev od 5 světov&yacute;ch v&yacute;robců autof&oacute;li&iacute;. V na&scaron;&iacute; nab&iacute;dce jsou jak leskl&eacute; nebo matn&eacute; klasick&eacute; <strong>pastelov&eacute; barvy</strong>, tak f&oacute;lie <strong>metalick&eacute;</strong>, <strong>perleťov&eacute;</strong> nebo f&oacute;lie <strong>karbonov&eacute;</strong>. Spln&iacute;te si tak sv&eacute; představy o barvě Va&scaron;eho auta. Nav&iacute;c ochr&aacute;n&iacute;te V&aacute;&scaron; nov&yacute; lak před po&scaron;kr&aacute;b&aacute;n&iacute;m a vlivům počas. F&oacute;lii můžete snadno odstranit a uv&eacute;st tak vůz do původn&iacute;ho stavu.</p> <p> &nbsp;</p> <h2> <span style="font-size:16px;">Pro celopolepy aut použ&iacute;v&aacute;me pouze autofolie nejvy&scaron;&scaron;&iacute; kvality</span></h2> <p> <strong>Avery</strong> Dennison Graphics - Painesville, Ohio - USA</p> <p> <strong>3M</strong> - Minnesota, USA</p> <p> Nav&scaron;tivte na&scaron;&iacute; pobočku, kde si můžete s pomoc&iacute; na&scaron;ich profesion&aacute;lně vy&scaron;kolen&yacute;ch specialistů vybrat autofolii pro celopolepy aut, kter&aacute; naprosto změn&iacute; v&aacute;&scaron; vůz. Zjist&iacute;te tak i jejich cenu a dal&scaron;&iacute; možnosti.</p> <p> Před samotnou n&aacute;v&scaron;těvou n&aacute;s můžete kontaktovat na telefonn&iacute;m č&iacute;sle 608 929&nbsp;919 nebo nav&scaron;tivte na&scaron;e internetov&eacute; str&aacute;nky <a href="http://www.autofolie-praha.cz">www.autofolie-praha.cz</a></p> <p> <span style="font-size:16px;">Dal&scaron;&iacute; nab&iacute;dka služeb na pobočce Praha</span></p> <h3> T&oacute;nov&aacute;n&iacute; autoskel</h3> <p> <img alt="Tónování autoskel Praha" src="/upload/image/tonovani-autoskel-reklama.jpg" style="width: 300px; height: 190px; border-width: 0px; border-style: solid;" title="Tónování autoskel Praha" /></p> <p> Pro t&oacute;nov&aacute;n&iacute; autoskel použ&iacute;v&aacute;me SunTek f&oacute;lie u USA,&nbsp;</p> <p> Nemus&iacute;te čekat před d&iacute;lnou 4 hodiny, jak tomu mnohdy b&yacute;v&aacute; u konkurence! Můžete využ&iacute;t komfortn&iacute; ček&aacute;rnu s TV, Wifi, automaty na tepl&eacute; a studen&eacute; n&aacute;poje.</p> <h3> &nbsp;</h3> <p> <a href="http://www.tonovani-autoskel.eu/cenik-tonovani-autoskel/" target="_blank"><strong><span style="font-size: 14px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Akce na t&oacute;nov&aacute;n&iacute; autoskel</span></span></strong></a></p> <p> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><img alt="Autofolie na hatchback 3dv." data-cke-saved-src="/upload/image/karoserie-tonovani-autoskel/tonovani-autoskel-3dv-hatchback.png" src="http://www.autofolie-praha.cz/upload/image/karoserie-tonovani-autoskel/tonovani-autoskel-3dv-hatchback.png" style="width: 100px; height: 53px; border-width: 0px; border-style: solid;" title="Autofolie na hatchback 3dv." />Hatchback 3.000 Kč &nbsp; &nbsp;</span><img alt="Autofolie na hatchback 5dv." data-cke-saved-src="/upload/image/karoserie-tonovani-autoskel/tonovani-autoskel-5dv-hatchback.png" src="http://www.autofolie-praha.cz/upload/image/karoserie-tonovani-autoskel/tonovani-autoskel-5dv-hatchback.png" style="color: rgb(0, 0, 0); width: 100px; height: 53px; border-width: 0px; border-style: solid;" title="Autofolie na hatchback 5dv." /><span style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;Hatchback 3.500 Kč</span></p> <p> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><img alt="Autofolie na coupe" data-cke-saved-src="/upload/image/karoserie-tonovani-autoskel/tonovani-autoskel-coupe.png" src="http://www.autofolie-praha.cz/upload/image/karoserie-tonovani-autoskel/tonovani-autoskel-coupe.png" style="width: 100px; height: 53px; border-width: 0px; border-style: solid;" title="Autofolie na coupe" />Coupe 3.500 Kč &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><img alt="Autofolie na liftback" data-cke-saved-src="/upload/image/karoserie-tonovani-autoskel/tonovani-autoskel-liftback.png" src="http://www.autofolie-praha.cz/upload/image/karoserie-tonovani-autoskel/tonovani-autoskel-liftback.png" style="color: rgb(0, 0, 0); width: 100px; height: 53px; border-width: 0px; border-style: solid;" title="Autofolie na liftback" /><span style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp; Liftback 3.500 Kč</span></p> <p> <img alt="Autofolie na sedan" data-cke-saved-src="/upload/image/karoserie-tonovani-autoskel/tonovani-autoskel-sedan.png" src="http://www.autofolie-praha.cz/upload/image/karoserie-tonovani-autoskel/tonovani-autoskel-sedan.png" style="width: 100px; height: 53px; border-width: 0px; border-style: solid;" title="Autofolie na sedan" />Sedan 3.500 Kč<span style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><img alt="Autofolie na SUV" data-cke-saved-src="/upload/image/karoserie-tonovani-autoskel/tonovani-autoskel-SUV.png" src="http://www.autofolie-praha.cz/upload/image/karoserie-tonovani-autoskel/tonovani-autoskel-SUV.png" style="width: 100px; height: 53px; border-width: 0px; border-style: solid;" title="Autofolie na SUV" />&nbsp;&nbsp;SUV 3.500 Kč</p> <p> <img alt="Autofolie na MPV" data-cke-saved-src="/upload/image/karoserie-tonovani-autoskel/tonovani-autoskel-MPV.png" src="http://www.autofolie-praha.cz/upload/image/karoserie-tonovani-autoskel/tonovani-autoskel-MPV.png" style="width: 100px; height: 53px; border-width: 0px; border-style: solid;" title="Autofolie na MPV" />MPV 3.500 Kč<span style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><img alt="Autofolie na combi" data-cke-saved-src="/upload/image/karoserie-tonovani-autoskel/tonovani-autoskel-combi.png" src="http://www.autofolie-praha.cz/upload/image/karoserie-tonovani-autoskel/tonovani-autoskel-combi.png" style="width: 100px; height: 53px; border-width: 0px; border-style: solid;" title="Autofolie na combi" />&nbsp; Combi 3.500 Kč</p> <p> <img alt="Autofolie na Jeep" data-cke-saved-src="/upload/image/karoserie-tonovani-autoskel/tonovani-autoskel-Jeep.png" src="http://www.autofolie-praha.cz/upload/image/karoserie-tonovani-autoskel/tonovani-autoskel-Jeep.png" style="width: 100px; height: 53px; border-width: 0px; border-style: solid;" title="Autofolie na Jeep" />Off Road 4.000 Kč<span style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><img alt="Autofolie na Jeep" data-cke-saved-src="/upload/image/karoserie-tonovani-autoskel/tonovani-autoskel-Jeep.png" src="http://www.autofolie-praha.cz/upload/image/karoserie-tonovani-autoskel/tonovani-autoskel-Jeep.png" style="width: 100px; height: 53px; border-width: 0px; border-style: solid;" title="Autofolie na Jeep" />&nbsp; 7 M&iacute;stn&eacute; 4.000 Kč</p> <p> <img alt="Autofolie na Dodávka" data-cke-saved-src="/upload/image/karoserie-tonovani-autoskel/tonovani-autoskel-Dodavka-1.png" src="http://www.autofolie-praha.cz/upload/image/karoserie-tonovani-autoskel/tonovani-autoskel-Dodavka-1.png" style="width: 100px; height: 53px; border-width: 0px; border-style: solid;" title="Autofolie na Dodávka" />&nbsp;Dod&aacute;vka 4.500 Kč<span style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><img alt="Autofolie na Dodávka" data-cke-saved-src="/upload/image/karoserie-tonovani-autoskel/tonovani-autoskel-Dodavka-2.png" src="http://www.autofolie-praha.cz/upload/image/karoserie-tonovani-autoskel/tonovani-autoskel-Dodavka-2.png" style="width: 100px; height: 53px; border-width: 0px; border-style: solid;" title="Autofolie na Dodávka" />&nbsp; &nbsp;Dod&aacute;vka 5.000 Kč</p> <p> <span style="text-align: justify; font-size: 11.8182px;">Ceny jsou vč. DPH a plat&iacute; v př&iacute;padě, že t&oacute;nov&aacute;n&iacute; autoskel nebude provedeno na předn&iacute; bočn&iacute; okna. Doplatek na t&oacute;nov&aacute;n&iacute; předn&iacute; bočn&iacute; oken je 1.200 Kč vč. DPH</span>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <h3> Rezervace a dotazy ohledně t&oacute;nov&aacute;n&iacute; autoskel</h3> <p> <img alt="Dotazy ohledně tónování autoskel na pobočce Praha" src="http://www.autofolie-praha.cz/upload/image/kontakt-1.jpg" style="border-width: 0px; border-style: solid;" /><span style="font-size: 14px;">&nbsp;Volejte&nbsp;</span><strong style="font-size: 14px;">608 929 919</strong><span style="font-size: 14px;">&nbsp;PO-PA 09:00 - 18:00 SO-NE 10:00 - 18:00</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> Na&scaron;e pobočka Praha 5 m&aacute; k dispozici prostory pro t&oacute;nov&aacute;n&iacute; autoskel 4 vozidel najednou, jsme tedy&nbsp;<strong>největ&scaron;&iacute; mont&aacute;žn&iacute; středisko v ČR</strong>.</p> <p> <a data-cke-saved-href="/upload/image/Prostory-pobocky-Praha5/pobocka-autofolie-praha-budova.JPG" href="http://www.autofolie-praha.cz/upload/image/Prostory-pobocky-Praha5/pobocka-autofolie-praha-budova.JPG" target="_blank"><img alt="Pobočka Autofolie Praha s.r.o." data-cke-saved-src="/upload/image/Prostory-pobocky-Praha5/pobocka-autofolie-praha-budova.JPG" src="http://www.autofolie-praha.cz/upload/image/Prostory-pobocky-Praha5/pobocka-autofolie-praha-budova.JPG" style="width: 155px; height: 116px; border-width: 0px; border-style: solid;" title="Pobočka Autofolie Praha s.r.o." /></a><a data-cke-saved-href="/upload/image/Prostory-pobocky-Praha5/pobocka-autofolie-praha-cekarna.JPG" href="http://www.autofolie-praha.cz/upload/image/Prostory-pobocky-Praha5/pobocka-autofolie-praha-cekarna.JPG" target="_blank"><img alt="Pobočka Autofolie Praha s.r.o. - čekárna" data-cke-saved-src="/upload/image/Prostory-pobocky-Praha5/pobocka-autofolie-praha-cekarna.JPG" src="http://www.autofolie-praha.cz/upload/image/Prostory-pobocky-Praha5/pobocka-autofolie-praha-cekarna.JPG" style="width: 155px; height: 116px; border-width: 0px; border-style: solid;" title="Pobočka Autofolie Praha s.r.o. - čekárna" /></a><a data-cke-saved-href="/upload/image/Prostory-pobocky-Praha5/pobocka-autofolie-praha-cekarna2.JPG" href="http://www.autofolie-praha.cz/upload/image/Prostory-pobocky-Praha5/pobocka-autofolie-praha-cekarna2.JPG" target="_blank"><img alt="Pobočka Autofolie Praha s.r.o. - čekárna" data-cke-saved-src="/upload/image/Prostory-pobocky-Praha5/pobocka-autofolie-praha-cekarna2.JPG" src="http://www.autofolie-praha.cz/upload/image/Prostory-pobocky-Praha5/pobocka-autofolie-praha-cekarna2.JPG" style="width: 155px; height: 116px; border-width: 0px; border-style: solid;" title="Pobočka Autofolie Praha s.r.o. - čekárna" /></a><a data-cke-saved-href="/upload/image/Prostory-pobocky-Praha5/cekarna-pobocka-praha5-foto1.jpg" href="http://www.autofolie-praha.cz/upload/image/Prostory-pobocky-Praha5/cekarna-pobocka-praha5-foto1.jpg" target="_blank"><img alt="Pobočka Autofolie Praha s.r.o. - čekárna" data-cke-saved-src="/upload/image/Prostory-pobocky-Praha5/cekarna-pobocka-praha5-foto1.jpg" src="http://www.autofolie-praha.cz/upload/image/Prostory-pobocky-Praha5/cekarna-pobocka-praha5-foto1.jpg" style="width: 155px; height: 116px; border-width: 0px; border-style: solid;" title="Pobočka Autofolie Praha s.r.o. - čekárna" /></a><a data-cke-saved-href="/upload/image/Prostory-pobocky-Praha5/pobocka-autofolie-praha-garaz2.JPG" href="http://www.autofolie-praha.cz/upload/image/Prostory-pobocky-Praha5/pobocka-autofolie-praha-garaz2.JPG" target="_blank"><img alt="Pobočka Autofolie Praha s.r.o. - garáž 1" data-cke-saved-src="/upload/image/Prostory-pobocky-Praha5/pobocka-autofolie-praha-garaz2.JPG" src="http://www.autofolie-praha.cz/upload/image/Prostory-pobocky-Praha5/pobocka-autofolie-praha-garaz2.JPG" style="width: 155px; height: 116px; border-width: 0px; border-style: solid;" title="Pobočka Autofolie Praha s.r.o. - garáž 1" /></a><a data-cke-saved-href="/upload/image/Prostory-pobocky-Praha5/pobocka-autofolie-praha-garaz1.JPG" href="http://www.autofolie-praha.cz/upload/image/Prostory-pobocky-Praha5/pobocka-autofolie-praha-garaz1.JPG" target="_blank"><img alt="Pobočka Autofolie Praha s.r.o. - garáž 2" data-cke-saved-src="/upload/image/Prostory-pobocky-Praha5/pobocka-autofolie-praha-garaz1.JPG" src="http://www.autofolie-praha.cz/upload/image/Prostory-pobocky-Praha5/pobocka-autofolie-praha-garaz1.JPG" style="width: 155px; height: 116px; border-width: 0px; border-style: solid;" title="Pobočka Autofolie Praha s.r.o. - garáž 2" /></a></p> <p> &nbsp;</p> <h3> Kontakt pobočka Praha</h3> <p>e-mail: info@autofolie-praha.cz</p><p>www: www.autofolie-praha.cz</p> 2012-07-15 12:18:06 2012-07-15 12:18:06T00:00:00+02:00